Všeobecné obchodní podmínky

Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický styl.

Objednávky přijímám telefonicky nebo mailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu a hodiny písemně.

Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 4 dny před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu. 

V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá na nejbližší volný termín.

CENA ZA FOCENÍ

Řídí se aktuálním ceníkem (v den objednávky).

Focení je splatné v den focení v plné výši a to hotově nebo převodem na účet nebo nejpozději po předání fotografií. 

FOTOGRAFOVÁNÍ

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu. Maximální doba fotografování je 2 hodiny pokud není domluveno jinak  a bez dohody ji nelze prodlužovat. Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Fotografie vybírá klient. Pokud tak neučiní ani do 7 dnů ode dne zaslání webové galerie. Fotografie vybere fotografka.

DODACÍ LHŮTA

Doba dodání náhledů fotografií je cca 1 týden od focení. Tato lhůta se může z důvodu nemoci či dovolené prodloužit.

 

 ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

Veškeré odevzdané fotografie jsou upravené (ořez, kontrast, jas, barevné tónování apod.) dle mého stylu. Výběr barevného či černobílého provedení fotografie je na mém uvážení. Rozsáhlé retuše, jako např. odstranění vrásek, změnu tělesných proporcí, odstranění předmětu na fotce dle hodinové sazby. Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu. Neupravené fotografie poskytuji jen v nízkém rozlišení požitelné pro sociální sítě.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Veškeré fotografie archivuji z kapacitních důvodů maximálně 1 rok od jejich pořízení.

REKLAMACE

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem, oblečením a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci. 

DALŠÍ INFORMACE

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.

 AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční i komerční prezentaci.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích, na svých webových stránkách, příp. dalších propagačních materiálech. Pokud si nepřejete, aby Vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako Váš souhlas. Máte samozřejmě právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.

 

Děkuji za hladkou spolupráci.